,

ΤΟΠΟΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 

Γράφει  η Σταυρούλα Ζάμπρα

Να είσαι κοντά μου,
να σε υφαίνω,
οριζόντια,
κάθετα
στην κλίνη.
Να γέρνει η γλώσσα σου
μέσα μου,
στον καρπό
να πυρώνω.
Να αλλάζεις πλευρό στην ύλη.
Πάνω στην ωρίμανση
του φωτός
οι ενέργειες να πειραματίζονται
να ανθίσουν,
στον κήπο,
με τα χιονισμένα Αργυράνθεμα,
που μοσχοβολούν προμήνυμα Χριστουγέννων.
Σταυρούλα Ζάμπρα