,

ΑΥΤΟ-ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

Δύο τσιγγανάκια παίζουν βιολιά. -Τραγούδι είναι, χόρεψε! -Βούλωσε το, μοιρολόι είναι!